Review công ty 30Shine

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về 30Shine tại đây!

Dịch vụ tốt, cắt tóc ổn. Có điều thời gian cắt hơi lâu vì có nhiều bước nên không phù hợp lắm với những người cần cắt nhanh.