Review công ty ABA Cooltrans

Bạn đang xem review của Kế Toán Trưởng. Xem tất cả review về ABA Cooltrans tại đây!
Kế Toán Trưởng
7 tháng trước trưởng phòng

con Quỳnh nhân sự giả nai, nịnh nót, đâm chọt sau lưng. Aba cooltrans càng đi xuống là vì nó. Chuyên đi trễ về sớm, mang drama đầy vào văn phòng

Sales Manager
7 tháng trước trưởng phòng

mụ Quỳnh nói chuyện rất láo, hỗn hào với các chú tài xế, xem mình là cha thiên hạ

CSKH
7 tháng trước trưởng phòng

lương thấp, trốn đóng BHXH

Thảo
7 tháng trước HRBP Supervisor

Mụ Quỳnh giả tạo ghê lắm, chuyên tạo drama, thảo mai vãi chưởng

IT
7 tháng trước nhân viên

bả Quỳnh thì khỏi nói rồi c, bằng cấp thì không có, tốt nghiệp tầm cấp 3 thôi mà, chuyên bép xép mọi chuyện xung quanh