Review công ty ABA Cooltrans

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về ABA Cooltrans tại đây!

Khi nghỉ rồi thủ tục chốt sổ rất chậm. Liên hệ nhân sự khó khăn. Công ty không phải là nơi để phát triển sự nghiệp