Thông tin công ty Aurora Mobility Solutions

Giới thiệu

AMS với sứ mệnh là đơn vị tiên phong phát triển và sở hữu nhiều nền tảng dịch vụ web SaaS phục vụ các nghiệp vụ doanh nghiệp cũng như từng phân ngành cụ thể, là lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư và đối tác hàng đầu của các đối tác trong và ngoài nước về giải pháp ICT.

Tầm nhìn - Sứ mệnh của AMS

  • Tiên phong phát triển và sở hữu nhiều nền tảng dịch vụ web SaaS phục vụ các nghiệp vụ doanh nghiệp cũng như từng phân ngành cụ thể.
  • Là lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư và đối tác hàng đầu của các đối tác trong và ngoài nước về giải pháp ICT

Sản phẩm - Dịch vụ

Telecos

  •  Các giải pháp credit rating, scoring cho thuê bao
  •  Các giải pháp về CEM và Social scoring

Người dùng cuối

  •  Dịch vụ nội dung
  •  Ứng dụng

SMEs

  •  Bảo hành điện tử
  •  Digital Marketing
  •  Các dịch vụ SaaS khác

Lưu ý:
Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin công ty Aurora Mobility Solutions hiện tại có thể thay đổi.
Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, vui lòng click vào đây để yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.