Review công ty BH Media Corp

Sắp xếp theo:

Nó khôn quá nên ae đánh sập nó đi tiến quân ca là niềm tự hào dân tộc cho dù hoà âm cũng để cho Hào hùng dân tộc mình thế mà nó dám kiếm tiền trên sự hào hùng của dân tộc nếu để họ kiếm tiền trên sự hào nhoáng của nước Việt Nam mình cần loại bỏ

Cty làm bẩn Viện Nam nhưng người làm trong cty này toàn loại bán nước Viện Nam dân chủ cộng hoà Viện Nam muôn năm