Review công ty BH Media Corp

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về BH Media Corp tại đây!

BHmedia = Bê Hết media :))) đến Quốc ca còn quơ thì nhìn Cha Ông nước Việt, ngàn năm văn hiến có thấy thẹn?