Review công ty BH Media Corp

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về BH Media Corp tại đây!

Chiếm dụng Quốc ca Việt Nam, làm mất thể diện quốc gia dân tộc trước thế giới vì mấy đồng tiền bẩn thỉu. Đánh giá 1 sao không vì động cơ cá nhân mà vì thể diện dân tộc.