Review công ty BH Media Corp

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về BH Media Corp tại đây!

Cố nhạc sỹ Văn Cao trao tặng Tiến Quân Ca cho nhân dân Việt Nam và Nhà nước Việt Nam. Nếu BH media muốn sản xuất tác phẩm phái sinh và thu tiền bản quyền thì phải được 100% nhân dân Việt Nam và nhà nước Việt Nam đồng ý.

Là một công dân trong số nhân dân Việt Nam có quyền tác giả đã đc cố nhạc sỹ trao tặng, Tôi không đồng ý cho BH Media sản xuất sản phẩm phái sinh để thu tiền bản quyền từ ca khúc Tiến Quân Ca!

Đả đảo BH Media vi phạm tác quyền bài hát Tiến Quân Ca!