Review công ty BH Media Corp

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về BH Media Corp tại đây!

Công ty ăn cướp. Cầu mong cho bọn mày phá sản đi tù luôn đi. Tài sản quốc gia mà chúng mày cũng nghĩ ra cách nhận luôn thì *** hiểu bọn mày nghĩ gì lũ súc vật.