Review công ty BH Media Corp

Bạn đang xem review của BH Content. Xem tất cả review về BH Media Corp tại đây!

Nợ lương và trừ lương không thông báo

Hỏi thì đùn đẩy xong nói một câu xanh rờn “bảng lương hay hợp đồng chỉ là giấy tờ thôi”. 

Không training, leader quèn, chuyên sản xuất content bẩn. 

Hiện giờ bị phốt bản quyền nhạc của nhiều nghệ sĩ. Hơi sân si chứ tui thấy nhân quả ạ. 

Khuyên chân thành, đừng nghe chém gió bay quá mà bước chân vào ạ.