Review công ty BH Media Corp

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về BH Media Corp tại đây!

Nó khôn quá nên ae đánh sập nó đi tiến quân ca là niềm tự hào dân tộc cho dù hoà âm cũng để cho Hào hùng dân tộc mình thế mà nó dám kiếm tiền trên sự hào hùng của dân tộc nếu để họ kiếm tiền trên sự hào nhoáng của nước Việt Nam mình cần loại bỏ