Review công ty BH Media Corp

Bạn đang xem review của Cường. Xem tất cả review về BH Media Corp tại đây!

Loại công ty truyền thông mà côn. Xem thường quốc ca của một quốc gia định ăn cắp cả một nền tảng quốc gia hà. Chính phủ và cả cộng đồng Việt Nam quốc tế cùng nhau phế truất công ty này. Trục xuất cấm Vĩnh viễn mọi hoạt động của công ty này trên mọi nền tảng xã hội. Đồng thời chính phủ Việt Nam thu hồi giấy phép hoạt động Vĩnh viễn cấm Vĩnh viễn công ty này hoạt động trong nước và trên nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam như vậy mới đúng luật của quốc gia. Chứ k thì sự xem thường nó sẽ thành thảm họa