Review công ty BH Media Corp

Bạn đang xem review của Phu. Xem tất cả review về BH Media Corp tại đây!

Quá tồi lấy cả quốc ca được cố nghệ sĩ văn cao chiếm làm của mình thì kh hiểu nghĩ gì cho dân tộc nữa. Và bộ máy bù nhìn không giải quyết đc trường hợp này