Thông tin công ty Biss Branding

Giới thiệu

Dịch vụ phòng Marketing thuê ngoài là hoạt động tổ chức hay các doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện hoạt động Marketing của mình mà thuê 1 đơn vị Marketing thuê ngoài thực hiện Marketing

Lưu ý:
Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin công ty Biss Branding hiện tại có thể thay đổi.
Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, vui lòng click vào đây để yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.