Thông tin công ty Blitz IT Consultants

Giới thiệu

Blitz IT Consultants (BLITZ) has its humble beginnings in 1998. Over the years, it has grown rapidly to emerge as a formidable trade partner. It is well-established as a top-tier IT solutions and services provider in Asia , regularly reporting double-digit growth and is the appointed partner by many global leading technology providers.

Lưu ý:
Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin công ty Blitz IT Consultants hiện tại có thể thay đổi.
Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, vui lòng click vào đây để yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.