Thông tin công ty Browzzin Pte Ltd

Giới thiệu

We are an early stage startup with the ambition to revolutionise retail and drive the convergence of offline and online retail with an influencer driven shopping platform. The founding team has experience and contacts in the retail sector and were the founders and Senior executives of a fashion ecommerce company in Asia that was sold for 700 million EUR in 2015.

Lưu ý:
Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin công ty Browzzin Pte Ltd hiện tại có thể thay đổi.
Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, vui lòng click vào đây để yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.