Review công ty BTM Global Consulting Vietnam

Bạn đang xem review của Nguyen. Xem tất cả review về BTM Global Consulting Vietnam tại đây!

Công ty trả lương và các chế độ đãi ngộ khá tốt, đặc biệt là mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và cả người thân.


Môi trường làm việc ok, quản lý tận tình, đặc biệt là điều kiện để luyện tập Tiếng Anh tốt. Mùa Covid cho phép nhân viên làm việc ở nhà và vẫn trả full lương, túm lại là rất ổn trong tình hình hiện tại