Review công ty BTM Global Consulting Vietnam

Bạn đang xem review của Minh. Xem tất cả review về BTM Global Consulting Vietnam tại đây!

Công ty ở Quận 12 hơi xa. Điều kiện làm việc tốt,có cấp máy tính và các công cụ làm việc cho nhân viên và hướng dẫn đầy đủ.

Công ty tầm 100 nhân viên nên vẫn chưa kịp quen hết tất cả mọi người do mùa dịch rồi làm việc online, ít điều kiện tiếp xúc. Hẹn ngày offline trở lại sẽ quẫy hết mình