Review công ty BTM Global Consulting Vietnam

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về BTM Global Consulting Vietnam tại đây!

Công ty xàm xí, không nên vô, né gấp cho khỏi mất thời gian

Ẩn danh
1 năm trước

Tôi thấy công ty ổn mà bạn. So với các cty lớn như Fsoft, mình thấy ổn hơn.