Review công ty Chailease

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Chailease tại đây!

Môi trường như mức. Sếp thì ok mà manager thì thôi khỏi bàn. vậy mà cũng đạt giải môi trường làm việc tốt nhất

Ẩn danh
8 tháng trước Vô lăng

MIS thì toàn dân cùi từ bắp tới mía mà toàn là cha nội. Ngồi không ăn lương và hưởng KPI. đúng chỉ có nịnh hót mặt dày ngồi lâu lên lão làng thui.