Review công ty Cổ phần Đầu tư Nguyễn Tấn

Bạn đang xem review của Abc. Xem tất cả review về Cổ phần Đầu tư Nguyễn Tấn tại đây!

Giám đốc nói rất chi là hay và thuyết phục nhé. Kb có nổ không cơ mà trưởng phòng nhân sự từ năm 18 tuổi.

Nhân sự có 3 - 4 người tính cả giám đốc. Còn lại là thực tập sinh pv nói hỗ trợ 500k nhưng cuối tháng còn 200k nhé

Mong đừng bạn nào vào pleaseeeeee