Review công ty Công ty cổ phần thương hiệu 2IDEA

Bạn đang xem review của Vân anh. Xem tất cả review về Công ty cổ phần thương hiệu 2IDEA tại đây!

Tôi thấy công ty làm viêc rất cẩn thận chu đáo, nhiều khi kỹ hơn bản thân tôi khi tôi yêu cầu về sản phẩm sổ tay. Tuy nhiên đi kèm đó là sẽ mất thời gian nhưng nếu theo tiến độ cần thì bạn phụ trách rất có trách nghiệm làm thêm giờ để kịp hàng cho tôi.

Tôi hài lòng với san phẩm và tận tâm của công ty cổ phần thương hiệu 2idea