Review công ty DELTA BRAINS JSC

Bạn đang xem review của Dev. Xem tất cả review về DELTA BRAINS JSC tại đây!

Công ty xàm. Né gấp.

Ẩn danh
1 năm trước

Review có tâm chút được không bạn?

Xàm là như nào vậy?

Mình cũng đang tính ứng tuyển vô đây