Thông tin công ty DES (Digital Education Solution)

Giới thiệu

Công ty TNHH Giải pháp và dịch vụ đào tạo trực tuyến DES hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ đào tạo trực tuyến nhằm hỗ trợ, nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo và phát triển nguồn lực cho các tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị hành chính.

Lưu ý:
Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin công ty DES (Digital Education Solution) hiện tại có thể thay đổi.
Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, vui lòng click vào đây để yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.