Review công ty DigiPencil

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về DigiPencil tại đây!
  • Ưu điểm

Công ty hoà đồng, thường có các buổi sharing, nhậu nhẹt để gắn kết mn

Lương tạm chấp nhận được.

  • Nhược điểm

Process công ty k rõ ràng

Công ty rất ưu ái team creative -> creative is king -> ai chống đối team creative là bị out

Có 1 team creative rất toxic, luôn bảo vệ bất chấp internal creative, k thèm coi account và client ra gì.

Hoa hồng rất thấp.