Review công ty Digipost Vietnam

Bạn đang xem review của Già làng. Xem tất cả review về Digipost Vietnam tại đây!

Tùy thời: phốt nhiều ko tả, áp lực, drama ko tưởng: TOXIC


Junior intern lương siêu thấp, hr thích chơi mánh tâm lý để ko trả. Sếp 5-6 mặt, trước động viên, sau chê bai; tẩy não cá thể. Hợp nhãn thì khỏe, ko thì thăng thiên.

.

Xong project hay có bất đồng, đá người trong ngày, bất luận senior/junior nước ngoài lẫn vn, tởm. Bạn giỏi thì là người, bạn bt thì được xem là máy, đối xử tương ứng. Kẻ đi người đến vô số kể. Producer rất siêng nhưng ko thể giỏi. Ko đáng 1 sao.