Review công ty Digital Launch

Bạn đang xem review của Tung Ngo. Xem tất cả review về Digital Launch tại đây!

Công ty mình làm về bên xây dựng, khách hàng của bên mình chủ yếu là các dự án với nhà thầu nước ngoài từ Châu Âu hợp tác nên việc có đội ngũ kỹ thuật thuê ngoài là công ty châu Âu có trụ sợ tại Viet nam là rất cần thiết cũng như quan trọng cho hình ảnh công ty của mình. Digital Launch làm việc rất chuyên nghiệp cũng như luôn luôn đưa ra lời khuyên cũng như hỗ trợ công ty mình trong quá trình trao đổi ý tưởng và xây dựng, bảo trì website. Hightly recommend Digital Launch với mọi người