Review công ty EVIZI

Bạn đang xem review của Dev đẹp trai. Xem tất cả review về EVIZI tại đây!
1 năm trước Lap Trinh Vien

-Sếp tâm lý, quan tâm đời sống nhân viên.

-Thời gian linh hoạt, môi trường làm việc khá thoải mái.

-Khuyến khích làm việc ở nhà trong mùa dịch Covid, an toàn trên hết

Lan Xinh
1 năm trước QA

Bác nói đúng vãi, tặng bác 1 like!