Review công ty Evotek JSC

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Evotek JSC tại đây!

Công ty trẻ, mọi người hoà đồng. Công việc đúng chuyên môn. Nhược điểm là còn hơi ít hoạt động tập thể.