Review công ty Expertrans Global

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Expertrans Global tại đây!

Hở tí là phạt, phạt mọi lúc mọi nơi, dọa dẫm cắt thưởng, cắt lợi ích, cắt đủ thứ. Trưởng phòng thì chèn ép nhân viên, ra lệnh như nhân viên là cái máy làm việc. Không đăng ký đi du lịch thì bị cho nghỉ việc, đăng ký thì phải đóng tiền