Review công ty Fetch Technology Vietnam

Bạn đang xem review của Dev. Xem tất cả review về Fetch Technology Vietnam tại đây!

Công ty kiểu đứng ra nhận Project thôi. Có Project mới bắt đầu tuyển người. Dạng bán nhân viên. Nói chung không nên Apply vô.