Review công ty FINBASE

Sắp xếp theo:

Trang này có uy tín không mọi người?

Giờ nhiều bên lừa đảo như kiểu pi quá không dám đầu tư linh tinh nữa

Ẩn danh
1 năm trước

Thấy chứng khoán TPS có thông báo hợp tác với bên này bán trái phiếu đó, chắc không phải lừa đảo đâu