Review công ty FPT Information System Corporation

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về FPT Information System Corporation tại đây!

Môi trường thân thiện, năng động. Sếp nhiệt tình gíup đỡ, hướng dẫn. Đồng nghiệp thân thiện. Là môi trường tốt để học hỏi và phát triển