Review công ty GoSell

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về GoSell tại đây!

Sếp hay chửi nhưng nóng quá thì chửi vậy thôi chứ rất thương nhân viên, hay thưởng