Review công ty GoSell

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về GoSell tại đây!

Làm công việc phục vụ khách hàng thì đôi khi sẽ gặp phải những người thô lỗ là chuyện thường