Review công ty GreenLife

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về GreenLife tại đây!

quy mô 50 người , cty về tin tức, chu yếu là nữ. phải làm thêm ngoài giờ vào buổi tối qua skypy và quản lí rất bố láo.

nên vào các tập đoàn như vingroup, fpt hay viettel làm. mức lương chỉ 70-80% và thử việc 1-2 tháng, cty sẻ tuyển 5 người vào và lọc ra 1 người để làm việc, loại bỏ 4 người sau thời gian 1-2 tháng với mức lương sv học việc 3 triệu. khi hết dự án sẻ bị đuổi việc, nếu làm dưới 2 tuần sẽ k được nhận lương.