Review công ty GreenLife

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về GreenLife tại đây!

công ty làm theo dự án, sau sẽ bị đuổi việc mà k báo trước, quản lí rất khó tính và soi mói từng chút một.

Ẩn danh
7 tháng trước

Bạn ơi cho mình hỏi có phải công ty cổ phần công nghệ và thương mại Green life phải không ạ?