Review công ty HVCG Software

Sắp xếp theo:

Công ty vớ vẩn, bảng hiệu thông tin cũng chẳng có gì, làm thì bóc lột nhân viên.

Tốt nhất không hợp tác hay làm việc tại công ty này. Tương lai phá sản