Review công ty HVCG Software

Bạn đang xem review của Khang. Xem tất cả review về HVCG Software tại đây!

Công ty như lol. Chỉ đi lừa sinh viên đang học hoặc mới ra trường bắt làm không lương