Review công ty HVCG Software

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về HVCG Software tại đây!

Mình từ ngành khác khác sang tester. Đầu tiên thực tập không lương, sau 2 tháng lên chính thức lương đc có 1tr. Rồi cũng lên đc 2 tr. Thưởng tết 100k. Nói chung cty cái bẹn của mình. Khuyên đừng nên hợp tác với cty này