Review công ty iBasic

Bạn đang xem review của Quần què. Xem tất cả review về iBasic tại đây!

Cty tên là thế giới phụ nữ , nên toàn phụ nữ là chính độ thảo mai cứ gọi là hãm l , nhất là con quản lý tên Chi , thảo mai chúa trong cty , hàng và nguyên phụ liệu nhập từ Trung Quốc toàn kêu hàng VN , thậm chí một số mặt hàng Tq còn bị tẩy tem nhãn Tq để bán cho khách , cty kêu thân thiện cái *** , toàn nói xấu chơi đểu nhau sau lưng