Thông tin công ty INTEC Vietnam

Giới thiệu

INTEC Vietnam Co., Ltd.(インテックベトナム、旧社名オーテックベトナム)は、ベトナム・ホーチミンを拠点に、ホームページ制作・作成、IT・ネットワークのサポート、オフショア開発を承っております。

Lưu ý:
Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin công ty INTEC Vietnam hiện tại có thể thay đổi.
Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, vui lòng click vào đây để yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.