Thông tin công ty Intel-ERP

Giới thiệu

Phần mềm IntelERP sử dụng được hầu hết trên các hệ điều hành và trên các thiết bị. Lập trình và chỉnh sửa theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Lưu ý:
Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin công ty Intel-ERP hiện tại có thể thay đổi.
Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, vui lòng click vào đây để yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.