Review công ty Jabil Vietnam

Sắp xếp theo:

Công ty đa quốc gia, trụ sở Mỹ nên benefit, lương rõ ràng, buyer level 1 ~ 18tr/tháng, C&B làm việc chuyên nghiệp, chưa bao giờ bị mất hay trễ lương.

Tuy nhiên tôi cảm thấy không hạnh phúc và có tương lai hứa hẹn khi làm việc với người quản lý trực tiếp.