Review công ty Mediastep Software Inc.

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Mediastep Software Inc. tại đây!

Chủ người Canada, có tiềm lực tài chính cực mạnh nên chỉ có mình ổng bỏ vốn vào xây dựng công ty, ngoài ra không có người thứ 2