Thông tin công ty MIAN Group

Giới thiệu

Bên cạnh sự thành công lĩnh vực thời trang may mặc, MIAN Group tập trung mở rộng và phát triển nhiều lĩnh vực khác nhau, với 17 công ty thành viên và hơn 10.000 CBNV của Tập đoàn hiện nay

Lưu ý:
Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin công ty MIAN Group hiện tại có thể thay đổi.
Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, vui lòng click vào đây để yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.