Review công ty Mimosa

Bạn đang xem review của Đặng Huyền. Xem tất cả review về Mimosa tại đây!

Môi trường làm việc tốt, cơ hội thăng tiến cao. Đặc biệt là có những hoạt động giúp nhân viên relax rất hay như: party, đi làm nơi xa,...