Review công ty Pau's Collection

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Pau's Collection tại đây!

Một công ty không đáng vô . có bug là tự bỏ time ra fix nhé, không tính vô time làm việc. phạt tiền nữa. giấy tờ thì làm chậm . hr không quản lí ngày ngỉ của nhân viên. vô thi được welcome. đi rồi thì mạnh ai nấy lo nhé