Review công ty Phuc Anh Smart World

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Phuc Anh Smart World tại đây!

Công ty này được cái lương ổn định, môi trường thân thiện. Đi làm nhiều nhưng lương không bao giờ muộn đâu, dịch có hỗ trợ nên về chế độ yên tâm.