Review công ty Portlogics

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Portlogics tại đây!

Không có gì ngoài lương cơ bản. Trễ lương. Quỵt lương nhân viên.